بازاریابی نوین چیست ؟
بازاریابی نوین چیست ؟
بازاریابی نوین چیست و ابزارهای بازاریابی نوین کدام است؟
در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی مشتریان ان ها هستند. جلب رضایت مشتریان کلید ماندگاری طولانی در عرصه ی رقابت و بازار است.برای جلب رضایت مشتریان لازم است مدیران شرکتها و سازمانها دید وسیع و همه جانبه ای از شرایط درونی و بیرونی شرکتها داشته باشند. از جمله موارد و چالشهای جدید در بازاریابی نوین مطالبی است که در ذیل به ان ها اشاره ی کوتاهی خواهد شد.
نیاز استفاده از فناوریهای نوین در جهت اهداف بازاریابی:
دنیای کنونی دنیای ارتباطات است ، اطلاعات فراوانی از طریق رسانه های مختلف انتقال می یابد. همین گستردگی استفاده از بازاریابی اینترنتی و بازاریابی الکترونیکی موجب شده است بسیاری از هزینه ها و مشکلات در جهت یافتن اطلاعات از بین برود ؛داشتن دانش و استفاده ی صحیح از این امکانات و شناختن ظرفیت ان ها نیاز به دانش دارد که همین موجب اهمیت آن می شود و لازم است صاحبان شرکتها و مدیران نسبت به دانشهای جدید آگاهی داشته و در جهت کسب آنها توسط خودشان و همچنین آموزش آنها برای کارکنان اهتمام داشته باشند که این خود کلید پیشرفت است.
اهمیت گسترش آگهی های تبلیغاتی :
افزایش تعداد رقیبها در بازاریابی نوین، در فضاهای اینترنتی اتفاق افتاده است ؛ لازم است که آگهی های تبلیغاتی که جهت اطلاع رسانی به مشتریان طراحی می شود به صورت حرفه ای با دقت و دانش کافی طراحی شوند و زیرا محتوای این پیام ها اهمیت زیادی در پذیرش ان ها از جانب مشتری دارد.
تبدیل اهداف بزرگ به قسمتهای جزئی تر:
برای مدیریت و سامان دهی بهتر به دلیل افزایش قسمتهای مختلف شرکتها و کسب و کارها در بازاریابی نوین لازم است اهداف هر شرکتی به بخشهای جزئی تر و کوچکتر تبدیل شود .از آنجا که فضای بازاریابی اینده دچار تغییرات فراوانی شده و به کل متحول شده است پس نمی توان با یک هدف کلی به تمامی مقاصد و برنامه ها رسیدگی کرد. لازم است اهداف کلان و بزرگ به اهداف کوچک در بخشهای مختلف تبدیل شوند تا بتوان از این طریق به درستی مدیریت کرد و دقت در برنامه ریزیها را بالا برد ؛ در غیر این صورت نمی توان به یک شرکت یا کسب و کار پویایی که همسو و هماهنگ با تغییرات گسترده بازاریابی نوین باشد دست یافت. نباید در این شرایط از بازاریابی اینترنتی غفلت کرد.