مقایسه تولیدات داخلی با سایر کشورها

مقایسه تولیدات داخلی با سایر کشورها

تولیدات داخلی نفتی یا غیر نفتی در ایران چه نقشی در صادرات دارند؟ این تولیدات چه اثرهایی بر اقتصاد کشور دارند؟ شرح حالی از وضعیت اقتصادی و تولیدی ایران جهت کسب اطلاعات مفید و مهم برای تجارت‌های کوچک و بزرگ جمع‌آوری کردیم. امیدواریم که دید بهتری از این وقایع مهم برای شما فراهم کنیم.

 

نگاهی بر عملکرد تجاری اخیر

متأسفانه پس از خروج کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1397 از برجام، شرایط تولیدات داخلی و بازرگانی خارجی در ایران دچار تنش‌های زیادی شد. بر این اساس در سال 98 میزان حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش چشم‌گیری داشته و این امر حتی تا سال‌های بعد هم ادامه دار بوده است.

در این مسیر پر از فراز و نشیب، ارزش دلاری تجارت خارجی در سال 99 نسبت به سال گذشته (98) تقریباً 13 درصد کاهش داشته است. همچنین از حدود 85 میلیارد دلار تقریباً به حدود 8.8 میلیارد دلار رسیده بود!

طی بررسی‌هایی در رابطه با میزان سهم تجارت کشور از سهم تجارت بین‌المللی، می‌توان به این نکته رسید که طی سال‌های 1395 تا 1399 همواره سهم بازرگانی جهانی کمتر از 5 درصد بوده است. علی‌رغم اینکه حجم تجارت بین‌المللی تقریباً از 32 هزار میلیارد دلار در سال 95 به حدود 35 هزار میلیارد دلار در سال 1399 افزایش یافته است.

اما با این حال تولیدات داخلی نسبت به صادرات وضعیت بدتری به خود دیده است و سهم آن از تجارت جهانی 3 درصد (در سال 95) به 2 درصد (در سال 99) کاسته شده است!

این امر به خاطر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت بین‌المللی است. این واقعه همچنین نشان دهنده ضعف داشتن در زیر ساخت‌های بازرگانی نظیر ترانزیت، لجستیک، بیمه، بازاریابی است.