خانه ترمه ایران

کلیه تولیدات ترمه، سرمه، صنایع دستی وابسته به ترمه از قبیل روسری، روتختی، سرویس عروس، انواع البسه ترمه و جعبه آلات، کیف و کفش ترمه

سازمان صنایع دستی استان اردبیل

ارائه خدمات و پشتیبانی از صنایع دستی از طریق آموزش, برگزاری نمایشگاه, آموزش انواع رشته های صنایع دستی در 13 مرکز آموزش صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

نظارت بر تولید کلیه کالاهای صنایع دستی از جمله سوزندوزی, سکه دوزی, قالیبافی, سفال, حصیر بافی و ...

معاونت صنایع دستی استان بوشهر

سیاست گزاری, برنامه ریزی در جهت حفظ, احیاء, توسعه و ترویج صنایع دستی استان بوشهر

Tolidat.ir All rights reserved ©