2
1
2
بازدید تولیدات از غرفه شرکت پاکاب فرایند نوین
توضیحات:

تهران , خیابان بهار جنوبی ، نرسیده به خیابان طالقانی ، ساختمان 123 ، طبقه 5،واحد 9

02177681571 - 02177681572 - 02177681573 - 02177681574 021-77681574

http://www.pakabfarayandnovin.com

pakabfarayandnovin@yahoo.com