3
1
2
3
بازدید تولیدات از غرفه شرکت آب بند
توضیحات:

آدرس دفتر

خیابان طالقانی - بعد از ۴راه بهار - کوچه وزین -پلاک ۵۷۳

تلفن

۰۲۱-۷۷۶۴۲۷۸۵

آدرس کارخانه

بابل،کیلومتر یک اتوبان بابل به آمل،کوچه آب بند ۰۱۱۱۲۲۷۳۰۷۱ ۰۱۱۱۲۲۷۳۰۷۵

آدرس سایت

www.ab-band.com

آدرس ایمیل

aband_co@yahoo.com

فکس دفتر

۰۲۱-۷۷۶۴۰۳۸۳