1
1
حضور تولیدات درغرفه پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد
توضیحات:

با توجه به برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در تاریخ یکم شهریور ماه لغایت هفتم شهریور 96 در محل نمایشگاه های بین المللی ایران، کارشناسان تولیدات بازدید جامعی از این نمایشگاه انجام دادند. از غرفه های نام آشنا و دلنشین این نمایشگاه غرفه  پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد بود که پذیرای تولیدات بودند. در این غرفه اثرهای تاریخی و هنری هنرمندان یزدی برای معرفی این شهر به نمایش عموم گذاشته شده است