1
1
بازدید تولیدات از غرفه فرش پرشین مشهد
توضیحات:

آدرس:مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - اندیشه۴- شرکت موکت نگین مشهد
تلفن:    ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱-۴     
 دورنگار: 35413505
ایمیل:neginmoquett@gmail.com
www.mashhadpersiancarpet.com