3
1
2
3
بازدید تولیدات از غرفه شرکت گیربکس سازی رضایت
توضیحات:
آدرس: تهران - کیلومتر 27 جاده ساوه - نرسیده به رباط کریم - شهرک صنعتی نصیر آباد - خیابان سرو9 - پلاک f32 و f33 
تلفن: 9-56390244-021 
فکس: 56390242-021
info@rezayatgearbox.com
www.ezayatgearbox.com