3
1
2
3
بازدید تولیدات از غرفه گروه صنعتی جهان
توضیحات:

آدرس دفتر مرکزی : تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانیبلوار اباذر- نبش گلستان سوم غربی – پلاک

تلفن 

021-44046726

فکس

44003660

پست الکترونیک

info@bibaftjahan.com