لوگوی ایمن دابا پارسیان

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1400/12/17

ایمن دابا پارسیان

تأیید شده توسط تولیدات
محصولات: 7
پکیج: طلایی
نام مدیرعامل : امید خسروجردی
شماره ثبت : مورد تایید تولیدات
شناسه ملی : مورد تایید تولیدات

کد اختصاصی مجموعه : 21129

کپی لینک پروفایل

باشگاه اکسیژن

این مجموعه ورزشی از نرم افزار نت بند برای مدیریت منابع اینترنت در تمامی شعب خود استفاده می نماید.

رستوران مشیر

این رستوران از نرم افزار نت بند برای مدیریت منابع اینترنت و نگهداری بانک اطلاعاتی از مراجعان خود ، استفاده می کند.

رستوران دریاباز

این رستوران از نرم افزار نت بند برای مدیریت منابع اینترنت و نگهداری بانک اطلاعاتی از مراجعان خود ، استفاده می کند.

رستوران تماشا

این رستوران از نرم افزار نت بند برای مدیریت منابع اینترنت و نگهداری بانک اطلاعاتی از مراجعان خود ، استفاده می کند.