مصاحبه و گفتگو همکاران با دکتر موحد، مدیرعامل شرکت فراپل
1
2
مصاحبه و گفتگو همکاران با دکتر موحد، مدیرعامل شرکت فراپل
مصاحبه و گفتگو همکاران با دکتر موحد، مدیرعامل شرکت فراپل
بازدید تولیدات از غرفه شرکت صنایع شیمیایی فراپل
توضیحات:
  • خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی بازار روز، پلاک۲۲ طبقه دوم
  • ۰۲۱۸۸۷۹۷۷۲۶
  • www.farapol.ir
  • movahed@farapol.ir
  •  
  •