پکیج های تجاری تولیدات

پکیج (سالیانه)
امکانات
رایگان برنز نقره ای طلایی پلاتینیوم
پروفایل شخصی
دسته بندی 1 3 6 12 24
ماژول محصول / خدمات 5 15 30 200
ماژول سوابق و مشتریان
ماژول نام تجاری
ماژول افتخارات
ماژول اخبار و رویداد
ماژول نمایندگی / شعبه
ماژول فرصت های شغلی
ماژول آگهی ها
ماژول فرم تماس
کلمات کلیدی
قیمت نهایی (ریال) رایگان 5,000,000 7,500,000 10,000,000 15,000,000
انتخاب پکیج رایگان انتخاب پکیج برنز انتخاب پکیج نقره ای انتخاب پکیج طلایی انتخاب پکیج پلاتینیوم