3
1
2
3
بازدید تولیدات از غرفه پاشنه سازی تهران مدل
توضیحات:

مدیریت:   آقای جمشید احمدنیا 

تلفن:     55221010 - 9821 +

فکس:    55221009 - 9821 +

آدرس: تهران، جاده قدیم قم، خیابان امام خمینی، کوچه اسدیان، پلاک 19 

پست الکترونیک:

Tehranmodel-heel@gmail.com  

info@tm-heel.com