3
1
2
3
بازدید تولیدات از غرفه شرکت چرمینو
توضیحات:

صنایع تولیدی چرمینو.

09125374779

تهران،خیابان فردوسی شمالی، پاساژتمدن، طبقه زیر همکف، واحد9 و10

کرج،خیابان طالقانی شمالی، نبش پارک شرافت،پلاک 628

۰۲۶۲۲۰۶۰۰۹_ ۰۲۶۳۲۲۸۴۲۳۸ 

www.charmino.com