تاریخ آخرین به روز رسانی: 1397/6/17

 لوگوی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت
اولین جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی
 افتخار اولین جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی

جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در سال ۹۶ با مشارکت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شهر آفتاب با حمایت رسمی فولاد مبارکه اصفهان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در نخستین دوره این