لوگوی طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/12/15

طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

تأیید شده توسط تولیدات
محصولات: 3
پکیج:
نام مدیرعامل : محمد مهدی صمدی
شماره ثبت : مورد تایید تولیدات
شناسه ملی : مورد تایید تولیدات

کد اختصاصی مجموعه : 22579

کپی لینک پروفایل

اولین شرکت ایرانی مجری مزارع خورشیدی

 افتخار اولین شرکت ایرانی مجری مزارع خورشیدی

در بین پروژه های انجام شده در کشور، تمام پیمانکاران خارجی بوده اند. شرکت پرتو انرژی مفتخر است که نیروگاه 10 مگاواتی آباده را با استفاده از توان متخصصین داخلی، طراحی و اجرا نموده است.

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 افتخار عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

شرکت پرتو انرژی با وجود جوان بودن، با تکیه بر تجربه و دانش فنی تیم خود و انجام پروژه های موفق در بازه زمانی کوتاه موفق به اخذ عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف گردیده است.