لوگوی آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1401/11/23

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

تأیید شده توسط تولیدات
محصولات: 8
پکیج: ندارد
نام مدیرعامل : فرهاد فارغی
شماره ثبت : مورد تایید تولیدات
شناسه ملی : مورد تایید تولیدات

کد اختصاصی مجموعه : 24053

کپی لینک پروفایل

گواهی تایید صلاحیت سازمان غذا و دارو

 افتخار گواهی تایید صلاحیت سازمان غذا و دارو

گواهی تایید صلاحیت سازمان غذا و دارو

گواهی تایید صلاحیت سازمان استاندارد ISO 17025

 افتخار گواهی تایید صلاحیت سازمان استاندارد ISO 17025

گواهی تایید صلاحیت سازمان استاندارد ISO 17025

پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

 افتخار پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

 افتخار پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

گواهی دانش بنیان

 افتخار گواهی دانش بنیان

گواهی دانش بنیان

عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی Labsnet

 افتخار عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی Labsnet

عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی Labsnet